je mezinárodní filmový festival (ne)herců s mentálním a kombinovaným postižením, jehož pořadatelem a organizátorem je HENDAVER, o.s. Festival uvádí hrané filmy, ve kterých hrají výhradně lidé s mentálním a kombinovaným postižením.

Hlavní myšlenkou festivalu je vytvořit podmínky pro uměleckou seberealizaci lidí s postižením a podílet se tak na jejich duševním rozvoji. Tato aktivita otevírá navíc zcela novou možnost společenské integrace postižených. Festival vznikl proto, aby pomohl těmto lidem vybočit z kolejí všedního života a umožnil jim zažít chvíle slávy a umělecké tvorby. Jde o projekt ojedinělý, který se doposud v České republice ani v zahraničí nekonal.

Existují jiné festivaly, které mapují každodenní život lidí s postižením – divadelní, hudební i festivaly dokumentárních filmů. Festival hraných filmů však doposud neexistoval, přestože právě hraný film je žánrem, ve kterém lidé s postižením mohou AKTIVNĚ naplnit své umělecké nadání a vnímání. Hraný film je prostorem, v němž se střetávají hudba, tanec, divadlo – tedy umělecké polohy, které jsou pro tyto lidi tou nejpřirozenější a často i jedinou formou komunikace.

Hlavní cíle festivalu

  • vytvořit takové podmínky a prostředí, které je typické pro filmové festivaly profesionálních herců
  • umožnit handicapovaným lidem prožít slavnostní a noblesní chvíle mezi lidmi bez handicapu
  • ukázat zdravým lidem, že tito lidé jsou jim v umělecké tvorbě a prožívání zcela vyrovnaní
  • přesvědčit širokou veřejnost o této jejich schopnosti a přesvědčit lidi s handicapem, že umělecky mají ve společnosti rovnocenné a pevné místo
01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg07.jpg

Děkujeme za podporu těmto firmám.

Ostravanka Cooltour Klub Atlantik

Aktuality